Što je novo na blogu?

Krav Maga - članak davno napisan za portal zastitari.com

Krav Maga, hebrejski znaći kontaktna borba. Naziv koji se veže za Izrael, za „brutalni“ sistem samoobrane. No što je zapravo Krav Maga?

Prvenstveno Krav Maga je sistem samoobrane, koji obučava samoobranu, borilačke i borbene vještine. Krav Maga nije sport, nema natjecanja te kao takav sistem ima poseban i jedinstven način učenja. Krav Maga je jednostavna za učenje i bazira se na prirodnim i instinktivnim reakcijama čovjeka. Proučava stresne situacije i reakcije ljudskog tijela na takve situacije. Treniranjem, odnosno učenjem Krav Mage, osoba se priprema prvo psihički na stresnu situaciju na način da upozna problem, a onda i na njegovo rješenje.

Krav Maga, hebrejski znači kontaktna borba. Naziv koji se veže za Izrael, za „brutalni“ sistem samoobrane. No što je zapravo Krav Maga?
Prvenstveno Krav Maga je sistem samoobrane, koji obučava samoobranu, borilačke i borbene vještine. Krav Maga nije sport, nema natjecanja te kao takav sistem ima poseban i jedinstven način učenja. Krav Maga je jednostavna za učenje i bazira se na prirodnim i instinktivnim reakcijama čovjeka. Proučava stresne situacije i reakcije ljudskog tijela na takve situacije. Treniranjem, odnosno učenjem Krav Mage, osoba se priprema prvo psihički na stresnu situaciju na način da upozna problem, a onda i na njegovo rješenje. Prvenstveno tu je prevencija stresne situacije („bolje spriječit nego liječit“). Ukoliko unatoč prevenciji dođe do fizičkog kontakta napadača i osobe koja se brani, Krav Maga nudi treniranje i učenje raznih načina padova i bacanja u svim uvjetima (dvorana, cesta, livada, šuma...). Nudi obranu od raznih napada , oružanih (vatreno oružje, hladno oružje i svi ostali oblici oružja) i nenaoružanih korištenjem svih mogućih alata za obranu, od naših fizičkih (noge, ruke, laktovi, glava..) do predmeta u okolini.
Uz to trenira se i obrana od jednog ili više napadača, od jednog naoružanog i više nenaoružanih napadača i razne kombinacije. Trenira se u raznim realnim prostorima (hodnici, sobe, parkovi,ulice ,disko klubovi...). Krav Maga priprema učenika da se brani u svim uvjetima i scenarijima. Cilj je što realnijim i stresnim napraviti okruženje u kojem učenik trenira kako bi njegov mozak takvu situaciju zapamtio te se lakše „snašao“ u stresnoj situaciji ukoliko do nje dođe.


Krav Maga je sastavni dio obuke pripadnika IDF-a (Israeli Defence Forces), SHABAK-a (Israeli Security Agency) te MOSSAD-a(HaMossad leModi'in v'leTafkidim Meyuhadim – Institute for Intelligence and Special Operations). Te kao takva dijeli se na 2 glavna smjera: civilni i vojno- policijski.


Osnivač Krav Mage je Emrich “Imi” Lichtenfeld (sde-or), rođen je 1910 godine u Budimpešti, Mađarska. Inspiriran očevim sportskim aktivnostima I bavljenjem raznim sportovima, počeo je trenirati razne sportove, bio je izvrstan u plivanju, gimnastici, hrvanju I boksu. Njegov otac kao policijski inspektor zabrinut za stupanj samoobrane njegovih kolega, počeo je s Imijem trenirati razne aspekte borbe, te jednom prilikom kolegama demonstrirao kako se njegov tada još mladi sin može obraniti od njih. Demonstracija je bilo vrlo uspješna. Godine 1928. Imi je osvojio nacionalno prvenstvo u hrvanju te iste godine bio je prvak Slovačke u boksu te međunarodni prvak u gimnastici. Uslijed političke krize u Europi početkom 40-tih godina prošlog stoljeća, te učestalim napadima na židove od strane nacista, Imi je organizirao nekolicinu mladih I snažnih židova kako bi se obranili od učestalih napada. Jednom prilikom ispričao je priču o jednoj masovnoj tučnjavi, brojke su bile u korist simpatizera nacista,no Imi I njegovi sunarodnjaci ipak su uspjeli se obranit, tada je odlučio 1942. godine proći težak put do Izraela I emigrirati. Rekao je “Tučnjava je bila toliko velika, da nisam imao vremena istog čovjeka dva puta udariti”. Vjerojatno je već tada uočio da samoobrana mora biti jednostavna, agresivna i učinkovita kao što je zahvaljujući njemu danas Krav Maga. Dolaskom u Izrael Imi se pridružio Izchak Sadeu u Haganu (temelj današnjeg IDF-a, Izraelski obrambenih snaga). Godine 1944. Imi je trenirao vojnike u raznim poljima od plivanja do napada I samoobrane noževima I palicama. Tada je dobio status P.E. učitelja odnosno instruktora samoobrane. Nakon proglašenja neovisnosti Izraela te osnivanju IDF-a, Imi je preuzeo zadaću P.E. i Krav Maga instruktora u novonastaloj vojsci.
Tada je počeo sa razvojem obrane od noža, vatrenog oružja, bajunete I ostalih napada. Počeo je uzimati od raznih borilačkih vještina najbolje I primjenjivati to na cesti kao od Jujitsu padove I zahvate. Kako je u početku sve bilo dosta komplicirano, Imi je otkrio da ne mogu svi vojnici dobro naučiti zadane tehnike, te je odlučio pojednostaviti ih te napraviti ih još više učinkovitijima. Godine 1964. Imi je otišao u mirovnu te napravio malu privatnu dvoranu za treniranje u Netanyi. Metoda za civile bila je vrlo jednostavna , “Napravi sve sto možeš, samo nemoj završiti ozlijeđen”.Godine 1971. Imi je dodijelio svoj prvi crni pojas Eliju Avikzaru, svom lojalnom i talentiranom učeniku. Eli je nastavio rad na Krav Magi te osnovao Israeli Krav Magen Asssociation K.A.M.I. Imi Lichtenfeld preminu je 09.01.1998. godine.
Danas Krav Maga ima dvije krovne organizacije : International Krav Maga Federation (IKMF) pod vodstvom Eyala Yanilova te Israeli Krav Maga Association (IKMA) pod vodstvom Haim Gidona. Kako je Krav Maga rođena u vojsci, te se razvijala u vojsci, glavni izvori znanja Krav Mage su I dalje u Izraelskim obrambenim snagama. Danas je glavni instruktor Krav Mage u Izraelskoj vojsci Ran Nakash.


Kako postoje dva glavna smjera, vojno-policijski I civilni, tako postoje I različiti načini treniranja. Krav Maga ima jedinstven pristup treninzima, gdje učenicima pruža susret sa što realnijim situacijama, problemima koje im Krav Maga pokušava riješiti te stresom. Takav jedinstveni princip treninga pruža iznimne rezultate, kako na psihičkom stanju učenika, tako I na fizičkom. Nema odvojenih grupa, žene rade uz rame sa muškarcima i u većini slučajeva rješavaju iste probleme I zadaće kao I muškarci. Velike razlike između vojno/policijske I civilne nema, barem ne u baznom sistemu. Civil se uči kako se obraniti, odnosno opstati prilikom susreta sa nasilnim događajem, s druge strane profesionalac se uči kako I takvu situaciju riješiti, ovisno o opisu posla koji obavlja. Doslovno gledajući, vojnik će učiti kako ubiti nekoga, onesposobiti trajno, civil će učiti kako se obraniti, ostati pribran i pozvati pomoć.