Što je novo na blogu?

Hutt River Principality 25th Anniversary Celebration


Nedavno sam naisao na YouTubeu na ovaj zanimljivi povijesni video Knezevine Hutt River. Snimka prikazuje proslavu 25 godina neovisnosti. Prosle godine Knezevina Hutt River je navrsila 40 godina neovisnosti.

Knezevina Hutt River najstarija je mikronacija na svijetu, i jedina uspjela dobiti svoju neovisnost. Iako se to danas mnogo osporava a sama Australija ne priznaje Knezevinu Hutt River, mnogo toga se napravilo u 40 godina, a i cinjenice ipak govore same za sebe.
- Sva posta poslana iz Knezevine Hutt River ili poslana u Knezevinu Hutt River priznata je od Australijske Federalne Poste
- Sluzbeni dokument koji dokazuje da je Knezevina Hutt River pokrajna odcijepljena od Australije
- Sluzbena korespodencija Vlade Australije i Vlade Knezevine Hutt River odvija se u sluzbenim notama sa punim titulama.
- Niti jedan drzavljanin Knezevine Hutt River ne placa porez niti je u poreznom sustavu Australije, Australija mu dodijeljuje status "non-resident".

Uz to, nekoliko zemalja je priznalo i uspostavilo diplomatske/konzularne odnose s Knezevinom Hutt River.
Osobno sam ponosan drzavljanin, jer dokazuje da ono na sto svaka osoba ima pravo. Neovisnost.